.:: Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Melikşah Üniversitesi ::.
 
 

Tüm Duyurular

     Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Merkezi  (MÜYDEM) üniversitemizin öğrenci kabul etmeye başladığı 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur.Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığının 27/09/2012 tarihli ve 24110 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca Yabancı Diller Yüksekokulu olmuştur. Amacı üniversitemizde okumaya karar veren öğrencilerimizin bir eğitim-öğretim yılı boyunca iyi bir İngilizce dil eğitimi aldıktan sonra fakülte ve bölümlerinde eğitime başlamalarını ve lisans eğitimleri boyunca da bunu sürdürmelerini sağlamaktır. 

      Öncelikle hazırlık eğitimi sonrasında bölümlerinde İngilizce olarak alacakları alan derslerinde başarılı olabilmeleri için öğrencilerimizin iyi derecede bir İngilizceye sahip olmaları gerekmektedir. Üniversitemizin uluslararası bir kimliğe sahip olduğu ve dünyanın farklı ülkelerinden üniversitemizi tercih eden öğretim üyeleri ve öğrenciler ile iletişim kurabilmenin de ancak iyi derecede bir İngilizce ile mümkün olabileceği unutulmamalıdır. İngilizcenin dünyada ortak iletişim dili olduğu bir gerçektir. Bu nedenle sadece başarılı bir öğrenci olmak için değil dünya ile iletişim kurabilmek, mezuniyet sonrasında uluslararası niteliklere sahip bir meslek elemanı olabilmek için de iyi derecede bir İngilizceye sahip olmak bir ön şart haline gelmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerimize ihtiyaç duydukları seviyede bir İngilizce eğitimi verebilmek için gerekli olan öğretim elemanı, fiziksel ve teknik alt yapıya sahiptir.

      Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Türk ve anadili İngilizce olan dinamik ve deneyimli bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır.  Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki yenilikleri takip edebilmeleri ve kendi sınıflarında uygulayabilmeleri için yoğun bir hizmet için eğitim programı yürütülmekte, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dil öğretim kongre ve toplantılarına katılımları teşvik edilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu sınıfları ise alışılagelmiş standartların ötesinde özelliklere sahip olup her türlü teknik ve teknolojik ihtiyaca yanıt verecek şekilde donatılmıştır.  Bireysel erişim merkez ve programları sınıf dışında da öğrencilerin yoğun bir şekilde dil öğrenmeye devam etmelerine olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin en fazla 20 kişilik sınıflarda ‘dili öğrenmek için kullanmak ve dili kullanmak için öğrenmek’ gibi bir dil öğretimi yaklaşımı ile bir eğitim-öğretim yılını veya dönemi en verimli şekilde geçirebilmeleri ve İngilizceyi öğrenebilmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü altyapı ve donanım mevcuttur. Yeni bir dil öğrenmek dünyaya, yaşama başka bir pencereden bakabilmek anlamına gelir. Öğrencilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmelerini diliyoruz.

 

 

 
Her hakkı saklıdır. © 2011 Melikşah Üniversitesi Web -Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.